In English

Käskkirjad
Ava print vaates

95 T. Krüünerile sõjaväelise auastme andmine
21.07.2004


Kaitseväe juhataja 7. juuli 2004 ettepanekul annan brigaadikindral Teo Krüünerile kindralmajori sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 102, 1662


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee