In English

Käskkirjad
Ava print vaates

91. Ü. Raudmäele ja J. Kapile ajutise sõjaväelise auastme andmine
15.06.2004


Kaitseväe juhataja 25. mai 2004 ettepanekul annan:

major Ülo Raudmäele välisteenistuse ajaks Kaitsejõudude Peastaabi sõjalises esinduses NATO juures 1. juulist 2004 kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

kaptenleitnant Jaan Kapile välisteenistuse ajaks Saksamaa Liitvabariigis ja Poola Vabariigis 1. augustist 2004 mereväekapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 lisa, 83, 1327


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee