In English

Käskkirjad
Ava print vaates

85. S. Põlmile sõjaväelise auastme andmine
25.02.2004


Kaitseväe juhataja 18. veebruari 2004 ettepanekul annan leitnant Suune Põlmile kapteni sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 23, 357


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee