In English

Käskkirjad
Ava print vaates

76. V. Tamulile ajutise sõjaväelise auastme andmine
13.11.2003


Kaitseväe juhataja 11. novembri 2003 ettepanekul annan major Villu Tamulile tema kaitseatašeeks olemise ajaks Belgia Kuningriigis 31. detsembrini 2005 kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 117, 1880


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee