In English

Käskkirjad
Ava print vaates

74. Kaitseväe juhataja kohusetäitja määramine
23.09.2003


Kaitseväe juhataja 19. septembri 2003 ettepanekul määran kaitseväe juhataja kohusetäitjaks 26. septembri 2003 kella 7.00-st kuni kella 15.00-ni õhuväe ülema brigaadikindral Teo Krüüneri.

Alus: rahuaja riigikaitse seaduse § 30 lg. 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 105, 1614


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee