In English

Käskkirjad
Ava print vaates

72. Sõjaväeliste auastmete andmine
29.08.2003


Kaitseväe juhataja 22. augusti 2003 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

nooremleitnant

Lea Jants
Arvo Orav
Enri Pahapill


lipnik

Georg Looga
Meelis Maikalu
Anu Põldsam
Kadri Resik
Marek Roots
Aita Tammekivi
Merle Tihaste


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 99, 1492


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee