In English

Käskkirjad
Ava print vaates

71. Sõjaväelise auastme andmine
21.08.2003


Kaitseväe juhataja 8. augusti 2003 ettepanekul annan lipniku sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Aivar Karu
Jaak Lepik
Aldur Lõhmus
Toivo Lõhmus
Sven Neudorf
Viljar Savikov

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 95, 1431


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee