In English

Käskkirjad
Ava print vaates

63. Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu muutmine
04.07.2003


Muudan Vabariigi Presidendi 17. märtsi 2003 käskkirja nr 52 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu kinnitamine ja töökorra muutmine" (RTL 2003, 38, 562) punkti 1 alljärgnevalt:

1. Arvan Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisust välja:
Sven Kesler - Eesti Maaomavalitsuste Liit
Mati Kepp - Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Peep Aru - Viljandimaa Omavalitsuste Liit

2. Nimetan Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu:
Jüri Ellram - Eesti Maaomavalitsuste Liit
Aivar Kokk - Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
Jaan Lukas - Viljandimaa Omavalitsuste liit

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 82, 1219


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee