In English

Käskkirjad
Ava print vaates

61. Sõjaväeliste auastmete andmine
25.06.2003


Kaitseväe juhataja 18. juuni 2003 ettepanekul annan lipniku sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Marge Irdoja
Meelis Kütt
Jevgeni Laidinen
Mari-Ann Meister
Rain Püvi
Ivari Sarapuu
Andrus Trummal
Ilmar Väljandu


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 77, 1123


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee