In English

Käskkirjad
Ava print vaates

58. Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua ekspertkogu koosseisu nimetamine
09.06.2003


1. Nimetan ümarlaua ekspertkogu järgmises koosseisus:

Aimar Altosaar
Hanon Barabaner
Aleksander Dusman
Rafik Grigorjan
Klara Hallik
Nelli Kalikova
Oleg Kurnosov
Lidia Kõlvart
Agu Laius
Cilja Laud
Tanel Mätlik
Margarita Ostroumova
Jaak Prozes
Katrin Saks
Aleksei Semjonov
Sergei Sergejev
Jüri Šehhovtsov
Hagi Šein
Jüri Tammaru
Jevgeni Tomberg
Mai Treial
Aarne Veedla
Raivo Vetik


2. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 23. mai 2002 käskkirja nr 20 "Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua töökorra kinnitamine, ümarlaua esindaja ja ekspertkogu koosseisu nimetamine" punkti 3.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 71, 1042


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee