In English

Käskkirjad
Ava print vaates

51. Sõjaväeliste auastmete andmine
19.02.2003


Kaitseväe juhataja 18. veebruari 2003 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

vanemleitnant

Toomas Peek


nooremleitnant

Mari Tomingas


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 27, 408


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee