In English

Käskkirjad
Ava print vaates

48. T. Männile ametipalga määramine
03.02.2003


Määran 1. veebruarist 2003 Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tarmo Männi ametipalgaks 25 440 krooni palgaastme A1/6 järgi, lisatasu teenistusaastate eest 15% ametipalgast ning lisatasu riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest 10% ametipalgast.

Alus:
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3,
avaliku teenistuse seaduse § 37 lg 2 p 3, § 391.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 17, 247


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee