In English

Käskkirjad
Ava print vaates

46. Sõjaväeliste auastmete andmine
03.02.2003


Kaitseväe juhataja 28. jaanuari 2003 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

nooremleitnant

Peep Laanisto
Rain Leisi
Targo Lusti
Mati Sinilaht
Taavi Urb


lipnik

Vaido Luks
Mart Martma
Janek Naur
Erkki Silm

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 17, 245


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee