In English

Käskkirjad
Ava print vaates

45. Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse kinnitamine
21.01.2003


1. Kinnitan Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse (lisatud).

2. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 20. septembri 2001 käskkirja nr 134
"Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse kinnitamine" (RTL 2001,112,1559; 135,1954).

3. Käesolev käskkiri jõustub 1. veebruaril 2003.

Alus:
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 13, 174


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee