In English

Käskkirjad
Ava print vaates

44. Vabariigi Presidendi 25. aprilli 2002 käskkirja nr 16 muutmine
21.01.2003


1. Nimetan Vabariigi Presidendi 25. aprilli 2002 käskkirjaga nr 16 "Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu moodustamine" (RTL 2002, 54, 797) moodustatud akadeemilise nõukogu koosseisu Alar Karise.

2. Arvan välja akadeemilise nõukogu koosseisust Henn Elmeti seoses tema surmaga.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 13, 173


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee