In English

Käskkirjad
Ava print vaates

43. T. Safronovile ajutise sõjaväelise auastme andmine
09.01.2003


Kaitseväe juhataja 30. detsembri 2002 ettepanekul annan leitnant Tarmo Safronovile Balti Luureeskadroni (BALTSQN-7) missiooni ajaks kapteni ajutise sõjaväelise auastme, arvates 3. jaanuarist 2003.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 9, 101


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee