In English

Käskkirjad
Ava print vaates

33. R. Toomsele ja M. Kütile sõjaväelise auastme andmine
09.08.2002


Kaitseväe juhataja 30. juuli 2002 ettepanekul annan Rene Toomsele nooremleitnandi ja Meelis Kütile lipniku sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg. 2 p. 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 92, 1429


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee