In English

Käskkirjad
Ava print vaates

29. Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirja nr. 25 muutmine
20.06.2002


1. Nimetan Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirjaga nr. 25 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja töökorra kinnitamine" (RTL 2002, 65, 1001) moodustatud ümarlaua koosseisu Tallinna linna esindajana linnapea Edgar Savisaare.

2. Arvan välja ümarlaua koosseisust Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja Jüri Võigemasti ja nimetan tema asemele Sven Kesleri.


Alus:
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg. 3, § 22 lg. 4,
Tallinna Linnakantselei 6. 06.2002 ettepanek,
Tallinna Linnavolikogu esimehe 14.06.2002 kooskõlastus.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 69, 1088


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee