In English

Käskkirjad
Ava print vaates

26. M. Metsmale ajutise sõjaväelise auastme andmine
11.06.2002


Kaitseväe juhataja 30. mai 2002 ettepanekul annan kapten Marek Metsmale teenistuse ajaks Eesti alalises esinduses NATO juures 2. juulist 2002 kuni
teenistuse lõpuni majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg. 2 p. 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 67, 1065


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee