In English

Käskkirjad
Ava print vaates

21. Riigivara võõrandamine
23.05.2002


1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel sõiduauto MB 300 SEL 3,2 registreerimismärgiga 091 AAK (riigivara registri nr 33004033) alghinnaga 200 000 krooni.

2. Määrata müügi vahetuks korraldajaks Vabariigi Presidendi Kantselei.


Alus: Riigivaraseaduse §-d 28 lg 1, 29 lg 2, 31 lg 3; Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 62, 935


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee