In English

Käskkirjad
Ava print vaates

20. Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua töökorra kinnitamine, ümarlaua esindaja ja ekspertkogu koosseisu nimetamine
23.05.2002


1. Kinnitan Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua töökorra (lisatud).

2. Nimetan Andra Veidemanni Vabariigi Presidendi esindajaks rahvusvähemuste ümarlauas.

3. Nimetan ümarlaua ekspertkogu järgmises koosseisus:
Aimar Altosaar
Viktor Andrejev
Hanon Barabaner
Aleksander Dusman
Rafik Grigorjan
Klara Hallik
Sergei Ivanov
Lidia Kõlvart
Agu Laius
Cilja Laud
Tanel Mätlik
Aap Neljas
Jaak Prozes
Aleksei Semjonov
Mihhail Stalnuhhin
Aleksander Stern
Hagi Šein
Jüri Tammaru
Mai Treial
Raivo Vetik
4. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi poolt 22. septembril 1993 kinnitatud ning ümarlaua istungil 11. veebruaril 1998 vastu võetud ümarlaua statuudid.


Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 62, 934


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee