In English

Käskkirjad
Ava print vaates

11. T. Männile ametipalga määramine
14.02.2002


Määran 1. jaanuarist 2002 Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tarmo Männi ametipalgaks 22 120 krooni palgaastme A1 järgi, lisatasu teenistusaastate eest 15% ametipalgast ning lisatasu riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest 10% ametipalgast.

Alus:
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg. 3,
avaliku teenistuse seaduse § 37 lg. 2 p. 3, § 391.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 29, 419


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee