In English

Käskkirjad
Ava print vaates

3. R. Lippurile ajutise sõjaväelise auastme andmine
12.10.2001


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 115, 1140.


Kaitseväe juhataja 28. septembri 2001 ettepanekul annan leitnant Rasmus Lippurile teenistuse ajaks Eesti Vabariigi Missioonis NATO juures 15. oktoobrist 2001 kuni 30. septembrini 2004 kapteni ajutise sõjaväelise auastme.


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg. 2 p. 4.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee