In English

Käskkirjad
Ava print vaates

1. U. Reinsalu ametist vabastamine
12.10.2001


1. Vabastan Urmas Reinsalu Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 12. oktoobril 2001.

2. Anda Vabariigi Presidendi Kantselei juhtimine ja asjaajamine üle kantselei direktorile Tarmo Männile. Üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Maksta U. Reinsalule hüvitist kasutamata puhkuste 107 kalendripäeva eest.

4. Maksta U. Reinsalule preemiat 6 kuu palgamäära ulatuses teenistuskohustuste eduka täitmise eest.


Alus:
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg. 2,
U. Reinsalu 12. oktoobri 2001 avaldus.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 115, 1138.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee