In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi avaldus kodanikupäeva puhul
26.11.2003


President Arnold Rüütel soovib kõigile Eesti Vabariigi kodanikele head kodanikupäeva. Riigipea tegi kodanikupäeva puhul järgmise avalduse:

"26. novembril tähistame Eestis kodanikupäeva. Selle traditsiooni aluseks on 85 aastat tagasi vastu võetud Maanõukogu määrus "Eesti demokraatilise vabariigi kodakondsuse kohta", mis on sisuliselt Eesti Vabariigi esimene kodakondsusseadus.

Peatselt saavad Eesti kodanikest ka Euroopa Liidu kodanikud. Sellega kaasnevaks vastutuse laienemiseks oleme paremini valmis siis, kui meil on kasutada kodanikuühiskonnana toimimise kogemused. 2003. aastal astusime selles suunas pika sammu edasi.

Kodanikuühiskonna sisuks on avaliku ja erasektori ning vabaühenduste tihe koostöö kodanikkonna ühistes huvides. Koostöö jõudsast edenemisest annabki tunnistust elav mõttevahetus, mis iseloomustas lõppeval aastal nii strateegiliste arengudokumentide avalikku arutelu kui ka aktuaalsetele probleemidele lahenduste otsimist. Need arutelud on kantud arusaamast, et riigivõim tegutseb ennekõike oma kodanikkonna huvides.

Kodanikuühiskond aitab kindlustada demokraatiat; see ühiskonnamudel on kohane riigile ja rahvale, kes soovib kaasaja avatud maailmas konkurentsivõimelisena püsida. Tagab ju aktiivne kodanikkond rahvuslike huvide teostamise ja jätkusuutlikkuse nii oma riigi piires kui rahvusvahelises ulatuses.

Aktiivseid kaasamõtlejaid ja -tegutsejaid vajab ka laienev Euroopa Liit, et parimal viisil toimida oma liikmesriikide rahvaste huvides. Mul on hea meel, et meie suurepärased kodanikud tugevdavad silda Eesti ja Euroopa vahel ning et siinkohal võin õnne soovida aasta kodaniku tiitli pälvinud president Lennart Merile.

Kodanikuõigused ja -vastutus omandavad üha sügavama sisulise tähenduse. Ühtaegu suurenevad riigiametnikele esitatavad ootused ja nõuded - nendele aitab vastata tihe side kodanikega. Samamoodi mõlemapoolsest heast tahtest kantuna tekib edasiliikumiseks nii vajalik usaldus poliitikute ja valijate vahel. Koostöös kinnistub ühtlasi arusaam, et riik - see oleme meie kõik üheskoos.

Soovin kõigile Eesti Vabariigi kodanikele head kodanikupäeva!"


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee