In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus 14. septembril 2003
14.09.2003


Tänasel rahvahääletusel otsustas Eesti rahvas ühinemise Euroopa Liiduga ja kehtiva põhiseaduse täiendamise.

Rahvahääletusest aktiivne osavõtt andis tunnistust sellest, et rahvas kõrgeima riigivõimu kandjana tunnetas oma vastutust rahva saatuse eest tulevikus. Avaldame siinkohal tänu kõigile hääletamisel osalenud kodanikele.

Eesti rahval on ajaloos olnud vähe võimalusi iseseisvalt otsustada ja oma saatust kujundada. Oma iseseisvuse taastamisel ja selle kindlustamisel oleme tegutsenud ühtsena. Toimunud rahvahääletus oli Eesti rahva senise ajaloo üks kaalukamaid valikuid ja tagatise loomine iseseisvusele ning rahvuslikule julgeolekule.

Eesti rahvas kinnitas rahvahääletusel tugevat toetust Euroopa ühisväärtustele. Liitudes järgmisel aastal Euroopa Liidu ning NATOga näitab eesti rahvas valmisolekut kanda vastutust koos teiste Euroopa riikidega meie maailmajao tuleviku eest.

Rahvahääletuse otsus on vastutuse võtmine tänaste ja tulevaste põlvede ees, et tagada meie püsimine rahvana, meie omapärase kultuuri ja keele säilimine läbi aegade, samuti majanduse areng ja rahva elujärje tõus.

Me mõistame, et rahvahääletuse otsus on kohustus ja mandaat Riigikogule, Vabariigi Presidendile ja valitsusele taasiseseisvumise käigus kujundatud ning rahva ootustele vastava poliitika järjekindlaks elluviimiseks ja ühisvastutuse kandmiseks rahva ees.

Rahvahääletuse tulemus sunnib meid otsima meie tuleviku valikutes rahvast ühendavat ühisosa. Selle leidmist peab toetama sama tihe arutelu ja dialoog arenguvõimalustest, valikutest ja ohtudest nagu see toimus rahvahääletusele eelnenud ajal.

Rahvahääletuse tulemus kujunes omamoodi rahvuslikuks kokkuleppeks, mis peab looma aluse suuremale usaldusele ja koostööle riigivõimu, kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühiskonna vahel Eesti arengut määravate edasiste otsustuste tegemisel.

Eesti rahvas valis kindla arengutee ja turvalise tuleviku ning oleme veendunud, et käime seda teed kindlalt ja vastutustundega.Vabariigi President
Riigikogu esimees
Peaminister


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee