In English

Avaldused
Ava print vaates

Professor Aino Järvesoo lahkumise puhul
03.02.2003


Langetan pea Aino Järvesoo mälestuseks.
Sügav kaastunne proua Järvesoo omastele ja mõttekaaslastele.

Aino Järvesoo armastust oma maa ja rahva vastu näitasid tema teod. Pärast aastakümnete pikkust paguluses viibimist taas kodumaale naastes asus ta ellu viima oma unistust jätkusuutlikust Eesti riigist. Ta tegutses sihikindlalt selle nimel, et muuta laste elu Eestis turvalisemaks, võimaldada neile võimalikult hea haridus ja julgustada seeläbi noori perekondi. Oma unistuse teostamiseks kasutas proua Järvesoo oma isiklikke sääste, ennekõike aga oma laialdasi teadmisi ja vaimujõudu.

Aino Järvesoo tõestas meile kõigile, et ka üksikisik võib oma eeskuju ja missioonitundest kantud tegevusega kaasata ausalt ja õigesti püstitatud eesmärgi taha nii laia avalikkuse kui ka poliitilise üldsuse. Aitäh kõigile, kes teda toetasid!

Tunnustades professor Aino Järvesoo suuri teeneid teaduse arendamisel ja ennastsalgavas tegevuses Eesti parema tuleviku nimel, kutsus Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu professor Järvesoo esimeseks ja seni ainukeseks auliikmeks.

Pärast Aino Järvesoo lahkumist peame endale esitama küsimuse: kes jätkab tema tööd ja aitab elus hoida eesmärgid, mille heaks Aino Järvesoo nii pühendunult töötas oma viimastel eluaastatel?

Vastus saab olla üks: me peame seda tegema üheskoos. Sest Aino Järvesoo püüdlus on meie kõigi põhiseaduslik õigus ja ka kohustus - tagada Eesti riigi, eesti keele ja kultuuri säilimine, mille kandjaks on meie rahvas. Olgu proua Järvesoo mälestus meile innustajaks Eesti jätkusuutlikkust tagava ühiskondliku leppe saavutamisel.


Arnold Rüütel
Vabariigi President

Kadriorus, 3. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee