In English

Avaldused
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi avaldus Euroopa Liidu tulevikukonvendi alguse puhul
28.02.2002


Euroopa Liidu tulevikku vaagima hakkav nõuandev kogu - konvent - peab täna Brüsselis oma avaistungi. Alates homsest asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide esindajad arutlema selle üle, kuidas kujundada laienev Euroopa Liit selliseks, et ta parimal viisil vastaks Euroopa rahvaste ja riikide huvidele.

Eesti jaoks algab koos konvendiga uus ajajärk meie Euroopa-integratsioonis. Eesti esindajad on nüüdsest võrdväärselt kaasatud Euroopa tulevikku visandama. See on võimalus, mille oleme kohustatud aktiivselt ära kasutama.

Eestis võtab Euroopa Liiduga seonduvate küsimuste arutamine alles hoogu. Seda hinnatavam on võimalus sõna sekka öelda veel enne, kui Eestist saab EL liikmesriik.

Tulevikukonvendi teemadering puudutab Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust ja õiguslikke aluseid. Eesti jaoks on oluline kõigi riikide ja rahvaste võrdväärne kohtlemine, et Euroopa jääks truuks mitmekesisusele - oma koostöö ja ideede allikale.

Konvent saab enda ees seisva ülesande edukalt lahendada vaid siis, kui toetub tugevalt ühiskonnas valitsevatele arvamustele ja hoiakutele. Eesti üldsus peaks aktiivselt vahendama oma arusaamu ja huvisid meie esindajatele konvendis.

Hea võimalus sisukaks mõttevahetuseks Euroopa Liiduga liitumise ja Euroopa tuleviku teemadel avaneb Eestis ka 22.-23. märtsil Tallinnas toimuval esimesel Euroopa Kodanikuühiskonna Foorumil. Loodetavasti annab see ettevõtmine ja Eestis üha hoogustuv diskussioon Euroopa küsimustes kindlustunnet ka Riigikogu ja valitsuse esindajatele Euroopa Liidu tulevikukonvendis.

Eesti presidendina tervitan tulevikukonvendi algust ja soovin, et konvendi töö tulemusena näeksime kaalukaid ettepanekuid Euroopa Liidu uuendamiseks ja lähendamiseks kodanikele.


Arnold Rüütel

Kadriorus 28. veebruaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee