In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu käsitles välisinvesteeringuid Eesti majanduses
16.12.2005


President Arnold Rüütli juhtimisel toimus täna Kadriorus Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu istung.

Esimese ettekandega esines Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor Dr Garri Raagmaa, kes keskendus majandusarengu poliitika maailmakogemusele ning esitas oma ettekandes küsimuse, kuidas Eesti võiks edukalt "glokaliseeruda".

Teise ettekande esitas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan, professor Urmas Varblane. Ta käsitles otseste välisinvesteeringute rolli Eesti majanduses ning väitis, et praegu Eestis toimuv tööjõukulude kiire kasv ja investoritele sobiva tööjõu puudumine vähendab Eesti atraktiivsust neile välisinvestoritele, kes on peamise konkurentsieelisena kasutanud siinset madalat tööjõukulude taset. Professor Varblase sõnul võib see protsess olla Eestile kasulik, kui suudame samaaegselt tagada uute ja tunduvalt suuremat lisandväärtust tootvate välisinvestorite sisenemise Eesti turule. Selleks tuleb välisinvesteeringute poliitika raames sõnastada teatud valikukriteeriumid ning infrastruktuuri arendamisega suunata investeeringuid ka Tallinnast kaugemale, lausus Urmas Varblane.

Kolmandana esinenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vanemnõunik välisinvesteeringute alal Andrus Viirg andis ülevaate sihtasutuse tegevusest välisinvesteeringute kaasamisel. Ta käsitles sealjuures välisinvestorite motivatsiooni Eestisse investeerimisel ning võimalusi Eesti ettevõtete rahvusvahelistumiseks.

Pärast ettekannete osas toimunud arutelu leidis Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu, et Eesti pikaajalise konkurentsivõime jätkusuutlikkuse kindlustamiseks ei piisa Eesti senistele konkurentsieelistele suunatud majanduspoliitikast. "Eesti peab olema atraktiivne investoreile, kes on võimelised pakkuma keerukamaid ja suuremat lisandväärtust andvaid tooteid ning teenuseid. Eestis on vaja kujundada otseste välisinvesteeringute juhtimise poliitika, mille raames sõnastatakse teatud valikukriteeriumid. Saavutamaks uute ja teadmismahukate investeeringute sissevoolu Eestisse, vajavad täpsustamist ja fokuseerimist riigi haridus-, immigratsiooni-, regionaal- ning innovatsioonipoliitika, tugevdades horisontaalset koostööd ja klastriarendust," seisab Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu otsuses.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 16. detsembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee