In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas Eesti meediaruumi murekohti
21.06.2005


Vabariigi President arutas täna Kadriorus akadeemilise nõukoguga Eesti meediaruumi probleeme. Ettekanded juhatas sisse professor Hagi Šein.

Tartu Ülikooli dotsent, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja doktor Halliki Harro-Loit rääkis Eesti meediapoliitilistest "toiduahelatest", sealhulgas eelkõige liberaalse meediapoliitika probleemidest ning ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse erinevustest.

Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor doktor Epp Lauk andis ülevaate meediakriitika olemusest ning selle funktsioonist. Ta leidis, et ajakirjandusel on võimalus blokeerida kriitiline debatt ja ebameeldivad teemad ning kui meedia ei ole avatud vabale ja ausale debatile iseenda üle, siis on demokraatiaga probleeme. Laugu sõnul on meediakriitika tähtsaks funktsiooniks massiteabe kvaliteedi analüüsi kõrval ka kriitilise meediatarbija kasvatamine, mis algab koolist.

Ringhäälingunõukogu esimees Andres Jõesaar andis ülevaate Eesti avalik-õigusliku ringhäälingu arengu perspektiividest. Ta nentis, et Euroopa eelkõige konkurentsipoliitikast lähtuv ideoloogia ja ka seadusandlus muutub ohtlikuks väikestele turgudele, kus alafinantseeritud avalik-õiguslik ringhääling ei suuda võistelda kommertskanalitega ja seega marginaliseerub. Jõesaare sõnul peavad väikeriigid ise suutma kaitsta oma ringhäälinguvaldkonda, mis on aga keerukas ilma avalik-õigusliku ringhäälingu olemust toetavate kultuuri ja sotsiaalsete traditsioonideta.

Meediakonsultant Raul Rebane rääkis rahvuslikust infojulgeolekust ning nentis, et infoajastu ei suurendanud mitte ainult info liikumise positiivseid aspekte, vaid suurendas järsult ka ohte. Rebane leidis, et rahvusliku infovälja ja ajaloolis-kultuurilise märgisüsteemi kaitse eeldab senisest suuremaid jõupingutusi, sest kaotus informatiiv-intellektuaalses võitluses võib väikerahva puhul olla saatuslike tagajärgedega.

Arutelus osalesid ka Riigikogu esimees Ene Ergma, kultuuriminister Raivo Palmaru, Eesti Raadio juhatuse esimees Margus Allikmaa ning Eesti Televisiooni juhatuse esimees Ilmar Raag.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 21. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee