In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

EELTEADE: Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu esitleb raamatut
20.06.2005


Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon esitleb 21. juunil kell 16 presidendi kantselei hoones värskelt ilmunud artiklite kogumikku "Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus". Artiklid, milles mitme valdkonna teadlased ja spetsialistid analüüsivad turvalisust erinevatest vaatenurkadest, on ühiste kaante vahele kogunud Eduard Raska ja Tiina Raitviir.

Kogumikus arutletakse riigi julgeoleku ja rahva turvalisuse uurimise põhimõistete ja teoreetiliste lähtekohtade üle, tutvustatakse mitmeid üksikuurimusi ja ohtude statistikat ning käsitletakse sotsiaalse julgeoleku garantiisid ja mehhanisme. Eraldi vaadeldakse, missugused on antud valdkonnas riigi ülesanded ning mida saab teha inimene ise läbi kodanikeühiskonna vastavate mehhanismide.

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon on regulaarselt koos käinud alates 2002. aasta maist. Koosolekutel on arutatud julgeolekuküsimusi väga laias spektris alates rahvusvahelistest ohuteguritest kuni siseriikliku korrakaitse ja inimeste turvalisuse üksikprobleemideni.

NB! ajakirjanikele: Olete oodatud raamatu esitlusele 21. juunil kell 15.45 Vabariigi Presidendi Kantseleisse (Weizenbergi 39). Palume ette registreeruda telefonil 6 316 260 või e-posti teel: pille.osula@vpk.ee hiljemalt kella üheks, teisipäeval, 21. juunil.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee