In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas sotsiaalse sidususe aspekte
17.03.2005


Vabariigi President arutas täna Kadriorus akadeemilise nõukoguga sotsiaalse sidususe teemaga seotud küsimusi.

Tartu Ülikooli dotsent, sotsioloog Liina-Mai Tooding andis ülevaate Eesti hariduse trendidest kohordianalüüsi põhjal. Tema sõnul on sotsiaalse sidususe seisukohalt esmatähtis haridustee varajase katkemise probleem.

Tervise Arengu Instituudi direktor, meditsiinidoktor Maarike Harro rääkis rahva tervise trendidest ja sellealasest prognoosist. Ta tõi välja, et Eestis jätkuvalt probleemiks olev kõrge suremuse tase on praegu umbes sama kui 1950-tel aastatel. Doktor Harro sõnul väärib edasist uurimist asjaolu, et inimeste sotsiaalse toimetulematuse ohuprotsent joonistub ajateljel välja sarnaselt vigastuste, aga ka tapmiste ja enesetappude arvu trendiga. Ettekande graafikud iseloomustasid selgelt haridust eeldusena terviseks ja suuremaks sotsiaalseks sidususeks.

Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna juhataja, sotsioloogiamagister Rein Murakas rääkis elukvaliteedi sotsiaalse diferentseerumise materiaalse aluse trendidest. Tema sõnul on kõige enam abi vajavad ühiskonna riskirühmad kahetsusväärselt kõige vähem kaetud riiklike uuringutega. Ka maakondade kohta puuduvad piisavalt esinduslikud andmed.

Akadeemilise nõukogu liige, professor Mikk Titma rääkis oma ettekandes sotsiaalse sidususe probleemidest johtuvalt pikaajalistest trendidest. Tema väitel külmub Tallinnas igal aastal surnuks mitte vähem kui 250 inimest. Professor Titma pidas vajalikuks, et nii riikliku statistika kui spetsiaaluuringute kaudu saadaks tegelik pilt riskirühmadest asjatundlike otsuste langetamiseks. Samuti nimetas ta oluliseks põhiseadusega garanteeritud hariduse riikliku vastutuse selget lahtikirjutamist haridusreformi teostamisel. Ettekande lõpetuseks kõneles professor Titma eliidi vastutusest, väites, et Eestis on kujunenud eliidi oluliste gruppide vahel ebanormaalsed politiseeritud suhted, mis ei võimalda enam suunata ühiskonda strateegilistes suundades tegutsema. Lahendusena pakkus Mikk Titma välja idee institutsionaliseerida nende eliidigruppide esindajate regulaarsed arutelud.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 17. märtsil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee