In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas Eesti merenduse küsimusi
16.12.2004


Vabariigi President arutas täna Kadriorus akadeemilise nõukoguga Eesti merenduse rolli ja õiguslikku regulatsiooni.

Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektor, tehnikateaduste magister Enno Lend andis ülevaate Eesti merenduse ohtudest ja võimalustest. Oma ettekandes analüüsis ta merenduse ja meretranspordi arengutrende ning sadamate tagamaa rolli Eesti merendusele.

Tartu Ülikooli Õigusinstituudi direktor doktor Heiki Lindpere tegi ettekande merenduse õiguslikust regulatsioonist Eestis ning tõi välja riigile aktuaalseid probleeme. Ühe probleemina tõi doktor Lindpere välja territoriaalmere välispiiri küsimuse Soome lahes. Samuti oli juttu Eesti rannikumere alasid ja nende alust merepõhja reguleerivate seaduste tervikliku süsteemi puudumisest ning rahvusvaheliste konventsioonidega ühinemisel või nende täiustamisel esinevatest õiguslikest probleemidest.

Eesti Mereakadeemia professor, majandusdoktor Heino Levald rääkis Eesti merenduse riiklikust korraldusest. Professor Levald märkis, et riigi osa merenduse korraldamisel on jäänud minimaalseks ning riiklik merenduspoliitika puudub. ''See kõik takistab oluliselt Eesti merenduse normaalset korraldamist ja arengut ning on põhjustanud merenduse mitmete alade, nagu kaubalaevastik, ookeanikalandus, väikesadamad, kängumise. Probleemid teravnevad veelgi Euroopa Liidu tingimustes,'' nentis Heino Levald oma ettekandes.

Arutelu käigus pidas akadeemiline nõukogu vajalikuks merenduse valitsuskomisjoni loomist ning selle juurde alaliselt tegutseva spetsialistide nõukogu moodustamist. Nimetatud nõukogu ülesandeks saab komisjonile ettepanekute tegemine Eesti merenduse teaduslike, õiguslike ja majanduslike arenguprobleemide kompleksseks käsitlemiseks ning merenduspoliitika väljatöötamiseks.

Seejärel kuulas akadeemiline nõukogu Tartu Ülikooli õppejõu, ajalookandidaat Kaido Jaansoni ettekannet rahvusvaheliste suhete arengujoontest 21. sajandi hakul.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 16. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee