In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemilisest nõukogust
30.09.2004


Täna pärastlõunal kogunes Kadriorus Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu president Arnold Rüütli eesistumisel.

Esmalt kuulas ja arutas akadeemiline nõukogu ettekannet sotsiaalsest turvalisusest ja sisejulgeolekust Eestis, mille esitasid Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi sotsioloogiliste uuringute osakonna juhataja Iris Pettai ja sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjoni juhataja prof. Eduard Raska.

Arutelu käigus leidis akadeemiline nõukogu, et Eesti riikluse ja ühiskonna arendamisel saavutatud majandusliku eduga on kaasnenud ohtlik madalseis sotsiaalse turvalisuse ning riigi sisejulgeoleku valdkonnas.

Akadeemiline nõukogu soovitas Vabariigi Presidendil taotleda Riigikogult ja Vabariigi Valitsuselt uuenduslikke algatusi sotsiaalse turvalisuse ja riigi sisejulgeoleku taseme tõstmiseks esmajärjekorras riigi institutsioonilise struktuuri haldussuutlikkuse suurendamise kaudu, kaugemas perspektiivis aga ühiskonna sidususe kasvu varal.

Samuti peeti vajalikuks arendada süstemaatilist teaduslikku uurimistööd sotsiaalse turvalisuse ja riigi sisejulgeoleku seisundi ning seda tingivate tegurite adekvaatseks hindamiseks, antud valdkonnas kerkivate probleemide mõistmiseks ning praktiliselt teostatavate lahendusvariantide väljatöötamiseks. Akadeemiline nõukogu otsustas käsitada vastavat uurimistööd rahvusteaduse ja riigiehituse prioriteetse suunana, mis aitab hoida ning kindlustada Eesti ühiskonna jätkusuutlikkust.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 30. septembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee