In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas tööjõu vaba liikumise probleeme
15.06.2004


Vabariigi President arutas täna akadeemilise nõukoguga tööjõu vaba liikumise põhjuseid, probleeme ja võimalusi.

Tartu Ülikooli majandusteooria õppetooli dotsent doktor Raul Eamets pidas ettekande "Tööjõu vaba liikumine ja Eesti tööturg: probleem, võimalus või paratamatus?" Doktor Eamets nentis, et senise tööjõu vaba liikumise analüüs võimaldab eeldada, et massilist tööjõu liikumist Euroopa Liidu siseselt ei toimu. Ta lisas, et Eesti probleemiks saab eelkõige see, kuidas kahaneva rahvastiku tingimustes tagada vajaliku tööjõu taastootmine.

Tartu Ülikooli statistika õppetooli dotsent doktor Kaia Philips andis ülevaate Eesti tööealise elanikkonna kavatsustest töötada Euroopa Liidu riikides ja kavatsustes toimunud muudatustest, tuginedes SaarPolli 2000. ja 2003. aastal Eesti elanikkonna seas läbi viidud küsitlustele. Uuringu tulemustest selgub, et inimeste soov välismaal töötada on vähenenud aastaks 2003 enamike elanikkonna gruppide osas.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 15. juunil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee