In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas Eesti rahva tervise küsimusi
09.12.2003


Vabariigi President arutas täna akadeemilise nõukoguga Eesti rahva tervise küsimusi. Kohtumisel jõuti otsusele, et Eesti rahva tervisele tuleks senisest rohkem riiklikul tasemel tähelepanu pöörata ning kujundada tervislikke eluhoiakuid soosiv keskkond.

Koosolekul tegi Eesti rahva tervise kohta ettekande Tervise Arengu Instituudi direktor Maarike Harro, kes rääkis peamistest tervisega seotud murettekitavatest probleemidest. Samuti puudutas ta probleemsemate riskitegurite teemat ning terviseprobleemide ennetamist ja tervise tugevdamist.

Maarike Harro sõnul on Eestis enim levinud oluliste riskitegurite kujunemist soodustavateks asjaoludeks need, mis on seotud teadlikkuse, suhtumise ja hoiakutega; oluliste inimeste arvamuse, kaaslaste ja ühiskonna valdava suhtumisega. Samuti tõi ta teguritena välja tervisele soodsaid valikuid toetava ning ebasoodsaid valikuid takistava keskkonna, seaduste määruste olemasolu või puudumise.

Akadeemik Ain-Elmar Kaasik rääkis üksikisiku vastutusest rahvatervise eest. Tema sõnul on Eestis tervisega seonduvat loetud valdavalt meditsiini probleemiks, kuid tervis on indiviidi- ja rahvastikuprobleem. "Terviskäitumine on individuaalne, kuid ühiskonna poolt mõjutatav ning tervisliku eluviisi kujundamine on seotud inimeste käitumise muutumisega," lausus akadeemik Kaasik.

Kaasik pakkus Eesti rahva terviseprobleemide lahendustena välja väärtushinnangute ja hoiakute kujundamist, sportimisvõimaluste suurendamist, terviskäitumise väärtustamist ja sotsiaalmaksu diferentseerimist avalike eelarvete kaudu.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 9. detsembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee