In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemilisest nõukogust
05.09.2003


Täna pärastlõunal Kadriorus koosolekut pidanud Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas ühiskondliku leppe projekti, regionaalhalduse reformi kava ja Eesti ühinemist Euroopa Liiduga.

Ühiskondliku leppe sihtasutuse nõukogu esimees Aadu Luukas meenutas oma ettekannet alustades, et aasta tagasi, 6. septembril 2002 kiitis presidendi akadeemiline nõukogu heaks idee sõlmida ühiskondlik lepe. Tänaseks on sõlmitud 39 osapoole hea tahte memorandum ning valminud leppe projekt ja lähtealuste kirjeldus.

Akadeemilise nõukogu liikmed tunnustasid tehtud tööd ja taotlust saavutada ühiskonnas konsensus prioriteetsete eesmärkide määratlemisel. Rõhutati, et ühiskondlik lepe ei asenda arengukavasid jt rakenduslikke dokumente, vaid on viimastele oluliseks lähtealuseks.

President Arnold Rüütel märkis, et lepe oleks kinnituseks sellega ühinenud poliitiliste erakondade ja kodanikuühenduste tahtest seista Eesti rahvuslike huvide eest. Seepärast pidas riigipea ka loogiliseks, et lepe allkirjastatakse enne Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletust.

Seejärel tutvustas minister Jaan Õunapuu regionaalhalduse reformi kava, mille elluviimisele avaldasid akadeemilise nõukogu liikmed toetust. Nagu märkis Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, muudaks kava elluviimine üldist poliitilist kultuuri Eestis ja avaks võimaluse tõhusa regionaalpoliitika teostamiseks. Nõukogu töörühma poolt pakkus Tartu Ülikooli prof Kalle Merusk akadeemilist abi kontseptsiooni arendamiseks.

Kuulanud ära akad Endel Lippmaa ja riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja Henrik Hololei ülevaate Eesti huvide esindatusest Euroopa Liidus arenevates protsessides, pidas akadeemiline nõukogu vajalikuks avaldada toetust Eesti ühinemisele Euroopa Liiduga.


Presidendi kantselei
Kadriorus 5. septembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee