In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi ümarlaud arutas regionaalhalduse tulevikku
29.08.2003


Täna kogunes president Arnold Rüütli kutsel Kadriorgu kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud, et arutada omavalitsuse võimalusi Euroopa Liidus, regionaalhalduse reformi ja ühiskondliku leppe sõlmimise vajalikkust.

Nagu märkis riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja Henrik Hololei, toetab Euroopa Liit regioonide tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut. Võimalus sedasama saavutada avaneb liitumise korral ka Eestile. President Rüütel rõhutas, et omavalitsused on Euroopa Liidus demokraatliku elukorralduse aluseks ning ka Eestis hakkavad nad kodanikuühiskonna kujundamisel etendama juhtivat rolli.

Ümarlaua liikmed leidsid üksmeelselt, et kui valijad otsustavad rahvahääletusel liitumise kasuks, siis avab see Eesti omavalitsustele senisest märksa paremad võimalused oma piirkonna elanike vajaduste rahuldamiseks ning kogu Eesti ühtlaseks arenguks.

Ümarlauas osales minister Jaan Õunapuu, kes andis ülevaate seisukohtadest regionaalhalduse reformi suhtes. Laiemat toetust on ta sõnul võitnud ettepanek tugevdada delegeeritud esindusõiguse kaudu omavalitsusliite ja anda nii moodustuvatele maakogudele lisavõimalusi regiooni arengut suunata.

Ümarlaud asus seisukohale, et reform peaks tugevdama omavalitsusi nii juriidiliselt kui rahaliselt, soodustades ühtlasi omavalitsuste vabatahtlikku liitumist. Regioone puudutavad küsimused tuleks lahendada maakondlike arengukavade alusel, mitte poliitilistest üksikkokkulepetest tulenevalt. Regionaalhalduse reform on ümaralauas valitsenud arvamuse kohaselt vaja kiiresti käivitada ning lõpule viia 2005. aastaks.

Ühiskondliku leppe sihtasutuse juhatuse esinaine Andra Veidemann tutvustas valminud kokkuleppe projekti ning kutsus omavalitsusliite ühiskondliku leppega ühinema. Ettepanek võeti üksmeelselt vastu.

Vabariigi President ütles, et leppe memorandumi allkirjastamine selle aasta 20. veebruaril kinnitas osapoolte tõsist tahet ühiselt tegutseda selle nimel, et rahva ja riigina püsima jääda. Leppe peatne sõlmimine lisaks presidendi arvates kindlustunnet ning oleks kodanikuühiskonna esimesi jõulisi tahteavaldusi ja soovitusi võimukandjatele.

Ümarlaud otsustas täna samuti toetada ideed püstitada Lauluväljaku nõlvale mälestusmärk Vabadussõja kangelastele ja Eesti vabadusele.


Presidendi kantselei
Kadriorus 29. augustil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee