In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas Eesti arengustrateegiat
08.04.2003


Täna kogunes Kadriorus Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu, et arutada säästva Eesti arengu strateegiat.

Eesti riigi ja ühiskonna arendamise strateegia aastani 2030 on koostanud kuue asutuse baasil moodustatud konsortsium, mille juhtrühma nimel tutvustasid tööd akadeemilise nõukogu liikmed, Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor Mati Heidmets ja Ökoloogia Instituudi direktor Jaan-Mati Punning ning Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk.

Tegu on kogu ühiskonda hõlmava arengukavaga, mis pakub välja lahendusi ja tegevussuundi jätkusuutlikkuse ja pikaajalise edu tagamiseks. Selleks tuleb ekspertide hinnangul kindlustada Eesti traditsiooniliste väärtuste ja kultuuriruumi püsimine, inimeste heaolu kasv, ühiskonna sidusus ja ökoloogiline tasakaal. Arutelu käigus nõustusid akadeemilise nõukogu liikmed juhtrühma seisukohaga, et pakutavad lahendused võiksid olla aluseks ka ühiskondlikule kokkuleppele.


Presidendi kantselei
Kadriorus 8. aprillil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee