In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaua selle aasta esimene istung
19.03.2003


Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud otsustas 18. märtsi istungil tähistada maikuu lõpus ümarlaua tegevuse 10. aastapäeva konverentsiga "Rahvusvähemuste roll ja staatus Eesti ühiskonnas". Konverentsi plenaaristungil kuulatakse ettekandeid Eesti kodakondsuse teemal Euroopa Liidu kontekstis. Järgnevasse diskussiooniringi kutsutakse kõigi suuremate erakondade esindajad.

Ümarlaud analüüsis detailsemalt ka rahvusvähemuste küsimuste käsitlemise võimalusi ühiskondliku kokkuleppe raames.

Riigikogu valimistulemusi ja käimasolevaid koalitsiooni eelläbirääkimisi analüüsides leidsid ümarlaua liikmed, et rahvastikuministri ametikoha ja büroo säilitamine uues valitsuskabinetis on jätkuvalt hädatarvilik. Vastav pöördumine otsutati lähetada kõigile Riigikogus esindatud erakondadele.


Presidendi kantselei
Kadriorus 19. aprillil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee