In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riigikaitse nõukogu tervitas Eesti kutsumist läbirääkimistele NATOga
25.11.2002


President Arnold Rüütli juhtimisel täna pealelõunal Kadriorus kogunenud riigikaitse nõukogu kuulas ära peaminister Siim Kallase ülevaate Praha tippkohtumisel Eesti Vabariigile esitatud kutse saamise kohta liitumisläbirääkimisteks NATO-ga. Samuti kuulas nõukogu ära informatsiooni Eesti peaministri ja USA valitsuse vahel toimunud konsultatsioonide kohta ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni 1441 täitmise osas.

Riigikaitse nõukogu tervitas kutse saamist liitumisläbirääkimistele NATO-ga ja avaldas veendumust, et Eesti Vabariik täidab alliansiga liitumisest tulenevad rahvusvahelised kohustused ning on valmis jätkuvalt osalema rahvusvahelise julgeoleku tagamisel.

Ühtlasi võttis riigikaitse nõukogu teadmiseks Vabariigi Presidendi otsuse vabastada major Leo Kunnas presidendi kaitsenõuniku ja riigikaitse nõukogu sekretäri ametikohalt seoses tema määramisega Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna ülema kohusetäitjaks ning major Vahur Väljamäe määramisest Vabariigi Presidendi kaitsenõuniku ja riigikaitse nõukogu sekretäri ametikohale.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 25. novembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee