In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja seitse seadust
31.10.2002


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 16. oktoobril vastu võetud autoriõiguse seaduse muutmise seadus; tollitariifiseaduse § 12 ja tolliseadustiku muutmise seadus; Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO) vahelise lepingu NEFCO õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis ratifitseerimise seadus ja 22. oktoobril vastu võetud tsiviilkohtumenetluse seadustiku täiendamise seadus ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 361 lõike 5 muutmise seadus.

President kuulutas välja ka Riigikogus 23. oktoobril vastu võetud Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse ja osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1997. aasta 15.-17. septembril Montrealis tehtud paranduste ratifitseerimise seaduse.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 31. oktoobril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee