In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoniga
22.10.2002


President Arnold Rüütel pidas täna Kadriorus nõu Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoniga põhiseaduse muutmise otstarbekuse üle.

Riigikogu menetlusse on jõudnud seaduseelnõud, mis käsitlevad põhiseaduse muutmist seoses Vabariigi Presidendi otsevalimise sätestamisega, Euroopa Liitu astumisega, kohaliku omavalitsuse volikogude volituste pikendamisega, põhiseaduse kohtu moodustamisega ning Vabariigi Presidendi volituste piiramisega riigikaitse küsimustes.

Presidendiga täna kohtunud mõlemas Riigikogu komisjonis valitses seisukoht, et erinevalt mitmest muust riigielu aktuaalsest küsimusest ei ole ükski eelnimetatud muudatus pakiline. Ainsana hindasid parlamendiliikmed päevakajaliseks Euroopa Liitu astumisega seotud põhiseaduse muudatused. Enne Euroopa tuleviku konvendi töö lõppu ning Euroopa Liidu ja NATOga liitumise otsustaval perioodil poleks aga Eesti põhiseaduslike institutsioonide pädevuse muutmine otstarbekas.

Presidendi otsevalimist toetas enamik tänasel arutelul osalenutest, kuid selle sätestamisega ei peetud vajalikuks kiirustada. Nii president kui parlamendikomisjonide liikmed tähtsustasid põhiseaduse muutmise puhul Põhiseaduse Assamblee kogemusele viidates otsuste konsensuslikkust ja rahvaarutelu olulisust. Seetõttu peeti ka vajalikuks arutada küsimust vähemalt kahes Riigikogu koosseisus.

Põhiseaduse kohtu moodustamist parlamendikomisjonide liikmed ei toetanud, nagu ka presidendi volituste piiramist riigikaitse küsimustes, sest üldise arvamuse kohaselt reguleerib rahuaja riigikaitse seadus valdkonda piisavalt. Küll aga peeti oluliseks järgida põhiseaduses sätestatud võimude tasakaalustatuse põhimõtet, mida võib kõigutada seadusandja pädevuse liigne delegeerimine valitsusele.

Mõlema komisjoni liikmed pidasid taunitavaks teha põhiseaduses muudatusi päevapoliitilistel eesmärkidel ja kasutada teemat valimisvõitluses. Arutlejad rõhutasid korduvalt, et põhiseadust saab muuta üksnes siis, kui see on möödapääsmatu ega kahjusta iseseisva demokraatliku riigi huve.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 22. oktoobril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee