In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Lõpeb Vabariigi Presidendi kultuurirahastu noore teadlase konkurss
26.09.2002


Esmaspäev, 30. september on viimane päev, mil saab Vabariigi Presidendi kultuurirahastule esitada ettepanekuid noore teadlase preemia andmiseks.

Noore teadlase preemia on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu doktorikraadiga teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa teadusasutuse või ülikooli juures. Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise kui ka nende juhendajad, tööandjad jt, samuti rahastu nõukogu liikmed. Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib kaasata nõuandjatena ka teadlasi ja õppejõude.

Preemiale kandideerimiseks on vaja esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga, teadustöö kirjeldus, asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu ning vähemalt kaks soovitust töö juhendajalt või õpetajalt. Dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn.

Noore teadlase preemiat rahastab ettevõtja Toomas Luman vastavalt 2000. aasta oktoobris sõlmitud lepingule, mille kohaselt annab kultuurirahastu 40 000 krooni suurust preemiat välja kord aastas. Eelmisel aastal pälvis preemia Tartu Ülikooli farmakoloogia instituudi erakorraline vanemteadur, meditsiinidoktor Allen Kaasik.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 26. septembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee