In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Ungari parlamendi esimehega
11.09.2002


Täna õhtupoolikul kohtus Ungaris riigivisiidil viibiv president Arnold Rüütel Ungari parlamendi spiikri pr Katalin Szili'ga, et arutada kahe maa parlamenditevaheliste suhete arendamise võimalusi. Katalin Szili märkis: "Loodetevasti aitab Eesti riigipea visiit tihendada sidemeid, mis kahjuks ei ole viimastel aastatel arenenud nii nagu lootsime. Tahaksime, et infovahetus muutuks süsteemsemaks, ning areneksid parlamendikomisjonide vahelised kontaktid. Eesti Riigikogu esimees on saanud meie küllakutse ja loodame selle vastuvõtmisest ka koostöö tihenemist." Katalin Szili informeeris külalisi Ungari parlamendi äsjaalanud sügisistungjärgu kavadest. Neis on tema sõnul olulisel kohal eurointegratsiooni temaatika. "Lisaks tahab Ungari parlament suunata jõupingutused suhete arendamisel naaberriikide parlamentidega," märkis Szili.

President Rüütel hindas saadud teavet edaspidises koostöös väga vajalikuks ja lubas koju naastes arutada Eesti parlamendi esimehega koostöö süvendamise võimalusi. Ühtlasi tänas Eesti riigipea Ungarit täieliku toetuse eest Eesti liitumisele NATOga, mille kinnituseks olid ka Eesti kaitseväe juhataja Tarmo Kõutsi tänased kohtumised Budapestis.

President Rüütel rõhutas, et Euroopa Liidu laienemise eel on kandidaatriikide parlamentide ühine tegutsemine enesestmõistetav. "Eestil on veel läbi rääkida keerukates finants- ja põllumajandusküsimustes, ja siin on kahel riigil kindlasti väljendada ühishuve," lausus president Rüütel.

Nagu Eesti riigipea märkis, näitas tänasel kohtumisel Ungari presidendi Ferenc Madliga tekkinud südamlik kontakt ja rohketest jututeemadest johtunud ajapuudus seda, et sugulasrahvastel on loomulik vajadus ja eeldus aruteludeks teineteisega. Parlamendi spiiker pr Katalin Szili lisas: "XXI sajandi täiesti uutele väljakutsetele suudavad rahvad, ennekõike väikerahvad, vastata üksnes tõhusast koostööd tehes. Selleks on Eestil ja Ungaril väga head eeldused, näitasid tänased Eesti riigipea kohtumised Budapestis."


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 11. septembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee