In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas ühiskondliku kokkuleppe teemal
06.09.2002


Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu pidas täna Teaduste Akadeemia juhatuse saalis koosoleku, kus oli arutuse all kolm ettekannet:

1. ühiskondlikust kokkuleppest kõneles Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor professor Mati Heidmets
2. infoturve ning sise- ja rahvusliku julgeoleku seoseid tänapäeval käsitles akadeemik Ülo Jaaksoo
3. Akadeemilise nõukogu seisukohad hariduse, teaduse ja kultuuri küsimustes esitas Tartu Ülikooli rektor, akadeemik Jaak Aaviksoo.

Akadeemilise Nõukogu järjekordset istungit avades rõhutas Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel, et Eesti ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamine nõuab pidevat sotsiaalset dialoogi ning analüüsi meie enda teadlaste ja ekspertide osavõtul.

Mati Heidmets tutvustas Akadeemilise Nõukogu liikmetele nõukogu juures tegutsevate komisjonide esindajate poolt tehtud analüüsi ühiskondliku leppe formeerumise võimalustest. Eksperdid, kes töötasid kahes töögrupis olid välja pakkunud kolm mudelit, millest võiks selle teema edasiarendamisel lähtuda.

Akadeemik Ülo Jaaksoo püstitas selgelt probleemi infomaailma turvalisusest ja seda ohustavatest teguritest. Teisalt rõhutas teadlane, et infotehnoloogia ülikiire areng on põhimõtteliselt muutnud meie arusaamasid turvalisusest, kaitsest ja sõjapidamise viisidest. Akadeemilise nõukogu liikmed toetasid riigipea soovi käsitleda seda teemat ka Riigikaitse Nõukogu koosolekul.

Akadeemik Jaak Aaviksoo tõi reljeefselt välja Eesti hariduse ja teaduse arengu põhilised probleemid. Ilmestamaks meie seniseid suhtumisi tõdes akadeemik, et Eesti riik kulutas rohkem raha Eesti Raudtee erastamise nõustamisele kui kogu Eesti teadusele aastas. Kõik Jaak Aaviksoo tõstatatud probleemid leiti olevat tõesed, ning nendele lahenduste leidmine peaks kuuluma Eesti riigi prioriteetsete ülesannete hulka.

Siit ka Akadeemilise nõukogu põhimõtteline otsus kiita heaks idee sõlmida ühiskondlik kokkulepe, mille üheks peamiseks objektiks peab olema haridus ja selle organisatsioon Eesti riigis.

President Arnold Rüütli ettepanekul moodustati töörühm, kes töötaks välja ühiskondliku kokkuleppe eesmärgid ja organisatsioonilise struktuuri põhialused. Töörühma juhiks nimetati professor Mati Heidmets.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 6. septembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee