In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President on õpilaste ajaloovõistluse patroon
04.09.2002


President Arnold Rüütel on Eestis neljandat korda toimuva kooliõpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi patroon. 2002–2003 õppeaastal on konkursi teema "Laps".

Teema uurimisel tuleks tähelepanu pöörata laste olukorrale ja võimalustele Eestis ning mujal maailmas nii tänapäeval kui minevikus. Käsitlemist ootavad järgnevad valdkonnad: laps Eesti ühiskonnas; laps ja maailm; laps ja perekond; laps ja tervishoid; laps ja haridus; laps ja töö; erivajadustega lapsed; lasteorganisatsioonid; lapse õigused; laps ja sõjad; laps multikultuurses ühiskonnas jne.

Võistlustöid hindab 5-liikmeline komisjon, kes arvestab uurimistööde juures teema täpset sõnastust, käsitluse originaalsust ja omapoolsete seisukohtade fikseerimist. Allikatena võib kasutada teemakohast kirjandust, ajakirjandust, foto- ja videomaterjali, arhiivimaterjali, suulisi ja kirjalikke mälestusi jms.

Seni on konkursi raames valminud uurimistöid ligi 300, mida hoitakse Eesti Ajalooõpetajate Seltsi keskuses. Eelmisel aastal saatis võistlusele oma uurimistöö 107 õpilast. Põhikooli osas anti välja kaks teise koha preemiat - Kätlin Pahkile Are Põhikoolist ja Vivika Halapuule, Kadri Kannile ja Jane Pedale Ülenurme Gümnaasiumist ning Gümnaasiumi arvestuses sai esikoha Indrek Must Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

Konkursist osavõtuks saab end registreerida 20. detsembrini 2002 aadressil Kaare 12, 65605 Võru või e-posti aadressil tiiuojala@hot.ee ning uurimustööd tuleb esitada 31. märtsiks 2003. Parimaid autasustab Vabariigi President 3. mail 2003.

Konkurss on kahes vanuserühmas: gümnaasiumi ja kutsekoolide ning põhikoolide õpilastele. Konkursi üldine juhend ilmub Õpetajate Lehes ja Maalehes.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 4. septembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee