In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu kuulutab välja konkursi
03.09.2002


Sihtasutus Vabariigi Presidendi kultuurirahastu kuulutab välja konkursi 2002. aasta Noore teadlase preemiale. Presidendi kultuurirahastu ja Toomas Luman allkirjastasid 2000. aasta oktoobris lepingu, mille kohaselt annab kultuurirahastu välja Noore teadlase preemia, mida rahastab Toomas Luman vähemalt järgmise kümne aasta jooksul. 40 000 eesti krooni suurust preemiat antakse välja kord aastas.

Noore teadlase preemia on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu doktorikraadiga teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa teadusasutuse või ülikooli juures.

Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise kui ka nende juhendajad, tööandjad jt, samuti rahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga, teadustöö kirjeldus, asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu ning vähemalt kaks soovitust töö juhendajalt või õpetajalt.

Preemia saaja püüab saavutada Eesti kõrgkoolidega kokkuleppe, et pidada aasta jooksul vähemalt kaks tasuta akadeemilist loengut enda poolt uuritaval teemal. Võimaluse korral on eelistatud loengud Eesti kõrgkoolide kolledžites Narvas, Pärnus, Haapsalus või mujal väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Preemiale kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata 30. septembriks 2002 Vabariigi Presidendi kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn. Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib kaasata nõuandjatena ka teadlasi ja õppejõude.

Eelmise aasta Noore teadlase preemia sai Tartu Ülikooli farmakoloogia instituudi erakorraline vanemteadur, meditsiinidoktor Allen Kaasik ning 2000. aasta Noore teadlase preemia molekulaarbioloog Priit Kogerman.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 3. septembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee