In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi juures kogunes omavalitsuste ümarlaud
20.06.2002


Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud pidas täna Kadrioru presidendilossis esimese istungi, arutades kohaliku majanduse arendamise ja piirkondliku konkurentsivõime tõstmise võimalusi.

Ümarlauas osalesid lisaks kohalike omavalitsuste ja nende liitude esindajatele ka siseminister Ain Seppik, regionaalminister Toivo Asmer ning presidendi akadeemilise nõukogu riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjoni esimees professor Kalle Merusk.

Omavalitsuse esindajad leidsid arutelul, et Eestis vajab kiiresti korrastamist funktsioonide jaotus keskvõimu ja kohalike omavalitsuste vahel. Ühtlasi on vaja täpsustada omavalitsuse finantseerimise põhimõtted ning maavalitsuste, maavanemate ja omavalitsusliitude roll. Et viimaste tegevus peaks põhinema seadusel, toetas ümarlaud valitsuse algatust kohalike omavalitsuste liitude seaduse vastuvõtmiseks.

Samuti on ümarlauas osalejate hinnangul vaja ettevõtluse soodustamiseks täiustada seadusbaasi, sealhulgas maksuseadusi. Viljandi Omavalitsusliidu esindaja Peep Aru tegi ettepaneku, et riik peaks andma vabad maad üle omavalitsustele, mis annaks tõuke ettevõtluse arenguks.

Nii president kui ümarlaua liikmed olid seda meelt, et üksnes vastava võrgustiku ja oskusteabe olemasolu korral on Eesti suuteline kasutama Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid regionaal- ja munitsipaalinvesteeringute toetuseks. Samas lisati, et nimetatud eeldused, aga ka kaasfinatseerimine, on riigi tagada.

Ümarlaud rõhutas regionaalarengu seaduse vajalikkust ja ka siseminister Ain Seppik nägi selles seaduses pikaajalise strateegilise planeerimise võimalust. Regionaalminister Toivo Asmer pakkus välja idee ühendada portfellita rahvastiku- ja regionaalministri amet ning moodustada koos siseministeeriumi vastava osakonnaga uus – kohaliku omavalitsuse ministeerium. Ministri hinnangul puudub omavalitsustel praegu konkreetse ministeeriumi näol kindel partner.

Ettepanekuid analüüsivad Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu juurde moodustatud komisjonid. Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud koguneb kord kvartalis. Vabariigi President moodustas ümarlaua ja kinnitas selle töökorra oma 5. juuni käskkirjaga.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 20. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee