In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Rootsi parlamendi spiikriga
20.06.2002


President Arnold Rüütel arutas täna Kadriorus Rootsi parlamendi spiikri Birgitta Dahliga koostöö ja jätkusuutliku arengu võimalusi Läänemere regioonis.

Kohtumisel nenditi mõlemalt poolt rahuloluga, et Balti riigid on sulandunud Läänemere-äärsesse regionaalsesse koostöösse. Nagu märkis Eesti riigipea, on Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu vahelised tihedad kontaktid laienenud mitmekülgseteks suheteks kultuuri, majanduse, keskkonnahoiu jm aladel ning avaldas lootust, et väga kaugel pole ka see aeg, kui need kaks organisatsiooni liituvad. Ta avaldas veendumust, et regioonisisesed suhted jäävad püsivaks ka pärast Balti riikide ühinemist Euroopa Liiduga. Rootsi parlamendi spiiker Dahl hindas kõnealust piirkonda suure potentsiaaliga regiooniks laienenud Euroopa Liidus. Birgitta Dahl lisas, et Rootsi jaoks on Euroopa Liidu laienemine prioriteet.

Birgitta Dahl ja Arnold Rüütel on oma riigi juhtpoliitikutena kohtunud korduvalt ka varem. Tänase jutuajamise käigus meenutati muuhulgas juba Eesti iseseisvuse taastamise eel alguse saanud kontakte. Külaline huvitus president Rüütli ideest ühitada looduslike rohumaade hooldamine looduspuhaste toiduainete tootmisega nii Läänemere saartel kui rannaaladel ning toetada seda tegevust vastavate Euroopa Liidu meetmete abil.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 20. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee